Termeni si conditii
Termeni si conditii


Shopway este un serviciu/produs web, aflat in proprietatea si sustinut de catre AMGWEB RO S.R.L, cu sediul social pe Str. Lacramioarei nr 60 Satu Mare, Romania

Termenii si conditiile de fata reglementeaza utilizarea tuturor serviciilor si produselor Shopway incluzand site-ul shopway.ro si continutul acestuia.

1. Definitii

Partile contractante - Prin "Furnizor" si "Shopway" se face referinta la AMGWEB RO S.R.L, iar prin "Beneficiar" si "Utilizator" se face referinta la persoana care a inregistrat magazinul online in platforma Shopway.

Acesti termeni de utilizare sunt stabiliti intre Furnizor si Utilizator. Nicio alta persoana nu este indreptatita sa beneficieze de pe urma acestora.

Contract - prezentul acord al partilor.

Acceptarea ofertei - finalizarea de catre Beneficiar a procesului de crearea a unui cont pe Shopway.ro

Gazuirea - reprezinta un serviciu care permite persoanelor fizice sau juridice sa stocheze date electronice destinate sau nu accesului public si sa intretina domeniile sau subdomeniile proprii ori subdomeniile de tip "domeniu.shopway.ro", prin furnizarea de catre Shopway a spatiului necesar pe serverele proprii;

Notificare - anunt scris transmis prin posta electronica sau afisat pe orice alt suport electronic privind orice intrerupere planificata care va afecta disponibilitatea serviciului.

Terti - se refera la orice persoana/entitate/companie care nu este asociata cu Shopway

2. Obiectul contractului

2.1 Obiectul contractului il reprezinta utilizarea magazinului online in platforma ShopWay conform specificatiilor din sectiunea http://www.shopway.ro/preturi.html

3. Durata contractului

3.1 Prezentul contract intra in vigoare:
    a) in momentul acceptarii de catre Beneficiar a ofertei in cazul serviciilor Gratuite
    b) in cazul serviciilor contra-cost in momentul acceptarii de catre Beneficiar a ofertei ce include si plata efectiva a pretului stabilit de Furnizor.

3.2 Prezentul contract se incheie pe perioada mentionata de catre Beneficiar la crearea contului cu posibilitatea de prelungire pe o perioada de cel putin cu cea initiala.

4. Valoarea contractului

Valoarea contractului reprezinta optiunea selectata de catre beneficiar in mommentul acceptarii ofertei. Toate preturile serviciilor sunt prezentate in sectiunea https://www.shopway.ro/preturi.html

5. Termene si modalitati de plata

5.1 Plata se va efectua intr-o singura transa fie direct la Furnizor, fie online prin card bancar, fie prin transfer bancar in contul mentionat de Furnizor in factura fiscala sau factura proforma emisa.

5.2 Plata serviciului se face in avans.
5.3 in caz de intarziere a platii de catre Beneficiar cu maximum 5 zile lucratoare, acesta trebuie sa aduca la cunostinta furnizorului despre intarziere. intarzirea la plata nu va fi mai mare de 10 zile lucratoare, in caz contrar contul Beneficiarului, respectiv accesul la platforma ShopWay.ro va fi supendat.

6. Termen de livrare

6.1 Beneficiarul va primi acces la serviciile corespunzatoare pachetului selectat in momentul in care este confirmata efectuarea platii, iar pentru serviciile Gratuite in momentul acceptarii ofertei.
6.2 Pe aceasta data se va elibera si factura fiscala sau proforma pentru plata serviciilor.
6.3 Pe parcursul desfasurarii activitatii in cadrul platformei Shopway Beneficiarul poate solicita trecerea la un pachet de servicii superior cu conditia platii in avans a diferentei de pret.
Solicitarea trecerii la un pachet de servicii superior se va face de catre Beneficiar prin e-mail fara a mai fi necesara incheierea unui act aditional scris la prezentul contract.

7 Drepturile si obligatiile partilor

7.1 Drepturile si obligatiile Beneficiarul

Beneficiarul se obliga:

- sa achite contravaloarea tarifelor/pachetelor de servicii mentionate in contract si factura.
- sa nu foloseasca serviciile contrar practicilor in domeniu, auto-reglementarilor, sau legislatiei in vigoare, ori sa foloseasca metode de lucru care direct sau indirect afecteaza sau incalca drepturile si interesele tertilor.
- sa nu foloseasca platforma ShopWay.ro sau serviciile furnizate sub nicio forma pentru gazduirea, publicarea, referirea sau redirectionarea catre niciciunul din urmatoarele continuturi:

a. incalcarea drepturilor de proprietate intelectuala si a dreptrurilor de autor si/sau conexe in special sau al oricarui alt drept sau interes al oricarui tert;
b. Nuditate, pornografie de orice fel, orice imagine sau text cu continut sexual sau obscen;
c. Amenintari, abuz, hartuire, declaratii calomnioase, etc.;
d. Promovarea de activitati ilegale cum ar fi: phishing, spoofing, proxy, hacking, sniffing, warez
e. Orice imagine sau text menit sa incurajeze xenofobia;
f. Informatii cu caracter personal si/sau privat pentru utilizarea acestora in scopuri ilegale;
g. Orice continut considerat de Furnizor ca fiind daunator.

- sa isi asume integral raspunderea pentru orice activitati intreprinse in utilizarea platformei ShopWay.ro si a magazinul online gestionat in platforma.
- sa utilizeze in mod normal si onest serviciul pentru scopuri licite de comert si comert licit. Beneficiarul nu va intreprinde si nu va permite intreprinderea niciunei actiuni care sa puna in pericol securitatea retelei si a platformei ShopWay.ro sau cele apartinand tertilor. in aceste cazuri, responsabilitatea pentru toate si oricare daune solicitate de catre terti ii apartin in exclusivitate Beneficiarului.
- sa nu foloseasca domenii sau subdomenii care contin in mod abuziv nume de marci inregistrate ce nu apartin Clientului sau care incalca drepturile legale ale unei alte parti si sa nu foloseasca domenii sau subdomenii care pot fi considerate, direct sau indirect, drept: calomnie, injurii, defaimare, obscenitate, pornografie, hartuire, limbaj licentios, discriminare, rasism, dar nelimitandu-se la acestea.
- sa nu faciliteze sau sa realizeze trimiterea de mesaje comerciale nesolicitate (spam) pentru promovarea oricarui site, serviciu sau produs.
- sa furnizeze informatii actuale, reale si valide despre identitatea Beneficiarului in magazinul online. in cazul in care informatiile referitoare la identitatea Beneficiarului care detine si opereaza magazinul online sau informatiile referitoare la identitatea reprezentantului care administreaza contul de utilizator se dovedesc a fi incorecte sau false, accesul la platforma ShopWay.ro va fi suspendat, pana la remedierea situatiei.
- sa isi asume responsabilitatea privind pastrarea in conditii de securitate a numelui de utilizator, parolelor si a altor informatii confidentiale.
- sa aduca la cunostinta Furnizorului toate erorile, neregulile sau nefunctionalitatile pe care le intampina utilizand serviciile si platforma ShopWay.ro.


7.2 Drepturile si obligatiile Furnizorului

Furnizorul se obliga:

- sa asigure buna functionare a magazinului online gazduit in platforma ShopWay.ro
- sa acorde acces Beneficiarului la optiunile functionale necesare crearii si administrarii magazinului online in platforma  ShopWay.ro conform pachetului achizitionat.
- sa creeze toate conditiile tehnice rezonabil posibile, rezonabil uzuale si minimum necesare, fara ca aceasta sa constituie o obligatie de deplina garantie, pentru o buna protectie impotriva incercarilor de frauda.
- sa remedieze problemele de natura tehnica, in cel mai scurt timp,  ce impiedica functionarea normala a magazinului online gazduit in platforma ShopWay.ro, daca acestea sunt semnalate de catre Beneficiar. Furnizorul se obliga sa remedieze integral sau partial defectiunile, problemele tehnice in maximum 2 zile de la data inregistrarii acestora, trimise prin email la adresa office@shopway.ro sau folosind formularul de contact.
in eventualitatea in care Furnizorul nu isi indeplineste obligatiile in ceea ce priveste timpul de reparatie, Beneficiarul va fi indreptatit sa solicite prelungirea duratei contractuale cu numarul de zile in care functionarea serviciului a fost inrerupta. Prelungirea perioadei contractuale cu un anumit numar de zile se acorda numai la finalul perioadei contractuale, fara a mai fi necesara incheierea unui act aditional scris la prezentul contract.
Beneficiarul nu va fi indreptatit sa ceara compensatiile prevazute in cazul in care reparatiile se datoreaza direct sau indirect din greseala, neglijenta sau erori de operare ale Beneficiarului, angajatilor sau a utilizatorilor Beneficiarul, intrerupere planificata sau orice interventie de actualizare la nivelul platformei ShopWay.ro.
- sa asigure confidentialitatea parolelor de acces ale Beneficiarul.
- sa depuna toate eforturile necesare pentru a furniza Serviciul in mod continuu, cu minimum de intreruperi, cu exceptia unor intreruperi planificate precum si cu exceptia faptului ca anumite intarzieri sau alte disfunctionalitati ale acestuia pot fi datorate unor cauze independente de vointa si posibilitatea de interventie ale Furnizorului (furnizori de acces la reteaua Internet, de energie electrica, etc.)
- sa puna la dispozitie prezentul Contract incheiat, in contul Beneficiarului, acesta fiind stocat in sistemul ShopWay.ro
- sa puna la dispozitia Beneficiarului optiunea de a modifica datele de identificare introduse de catre acesta fie prin modificarea direct de catre Furnizor la solicitarea scrisa a Beneficiarului, fie prin acordarea posibilitatii de modificare de catre Beneficiar din contul sau.
- sa nu modifice continutul de tip text sau imagine adaugat de catre Beneficiar sau fara acordul acestuia, cu exceptia cazurilor in care exista o solicitare din partea organelor abilitate sau este o obligatie prevazuta de legislatia in vigoare.

Furnizorul are dreptul sa:

- suspende accesul Beneficiarului la servicii oferite si la platforma ShopWay.ro, temporar sau definitiv, in cazul in care detine dovezi cu privire la incalcarea de catre Beneficiar a prezentului Contract. Serviciul poate fi suspendat fara notificare prealabila.    

8. Excluderea garantiilor

8.1 Furnizorul nu garanteaza ca Serviciile oferite vor indeplini cerintele si asteptarile Beneficiarului.
8.2 Accesul si folosirea platformei ShopWay.ro se va desfasura intotdeauna in cele mai bune conditii.  

9. Clauze de incetare a contractului

9.1 Prezentul contract inceteaza de drept in cazul in care una din parti nu isi executa una din obligatiile esentiale enumerate in prezentul contract.
9.2 Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica cealalta parte cu cel putin 5 zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele.
9.3 Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre parti.
9.4 Prevedereile prezentului capitol nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea contractului.
9.5 Beneficiarul are posibilitatea de a-si anula oricand contul. Prin acesta actiune magazinul online nu mai este vizibil, respectiv toate conturile si toate informatiile corespunzatoare acestora vor fi anulate automat din platforma ShopWay.ro

10. Comunicarea intre parti

10.1 Orice comunicari sau notificari efectuate de parti in baza prezentului contract se vor face dupa cum urmeaza:
a) Pentru Furnizor:
- la adresa de e-mail - office@shopway.ro
b) Pentru Beneficiar:
- la adresa de e-mail folosita la deschiderea magazinului

11. Forta majora

11.1 Nici una din partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen si de executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.
11.2 Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilate parti, in termen de 5 zile producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
11.3 Daca in termen de 5 zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a contractului fara ca vreuna din parti sa poata pretinde daune-interese.

12. Dispozitii finale

12.1 Furnizorul nu va fi responsabil pentru informatiile afisate in magazinul online gestionat de Beneficiar. Responsabilitatea pentru aceste informatii apartine exclusiv Beneficiarului.
12.2 in cazul in care Beneficiar nu isi indeplineste obligatiile contractuale sau si le indeplineste in mod necorespunzator, Furnizorul nu este responsabil cu despagubirea Beneficiarului pentru platile efectuate.
12.3 in cazul in care Furnizorul nu isi indeplineste obligatiile contractuale sau si le indeplineste in mod necorespunzator, furnizorul se obliga la despagubirea Beneficiarul pentru platile efectuate in avans.
12.4 Orice neintelegeri rezultand din derularea prezentului contract se vor solutiona pe cale amiabila, in caz contrar, partile se vor adresa instantelor de judecata competente

Shopway poate modifica acesti termeni si conditii la anumite intervale de timp fara a anunta utilizatorii personal. Astfel de modificari vor fi aduse la cunostinta utilizatorilor prin afisare pe site-ul web la sectiunea "Termeni si conditii" de utilizare. Modificarile facute astfel sunt socotite a fi acceptate de catre utilizator daca acesta continua sa foloseasca serviciul dupa afisarea lor pe site.

Magazinul tau online in doar 5 minute
Incearca Gratuit 15 zile magazinul tau online in platforma Shopway